Så dricker du smartast

Göteborgsvarvets tävlingsläkares råd

 • Göteborgsvarvets tävlingsläkares råd inför Varvet
  Göteborgsvarvets tävlingsläkare heter Claes Mangelus. Genom att följa hans råd får du inte bara en säkrare utan också en mycket roligare upplevelse!

 • Fyll i uppgifter på din nummerlapp
  Först och främst: Glöm inte att skriva på din nummerlapp. Vi är tacksamma om du fyller i uppgifter såsom namn, eventuella sjukdomar, mediciner och allergier på baksidan. Detta kan på ett avgörande sätt hjälpa oss om du skulle behöva medicinsk hjälp under Göteborgsvarvet.

 • Drick lagom
  Om man dricker för lite under ett långlopp, framför allt om det är varmare än normalt (>23 grader), löper man risk att bli uttorkad. I lindrigare fall minskar det prestationsförmågan, upp till 30%, men i allvarligare fall kan det medföra överhettning med chocksymtom.

  Om man dricker för mycket i förhållande till vad man svettas kan det också leda till livshotande sjukdom genom att kroppsvätskorna späds ut och man får för låga saltvärden. Risken för detta ökar också om man har en sluttid på över 3-4 timmar.

 • Välj rätt dryck
  Är du van att dricka vanligt vatten och det fungerar för dig så räcker det utmärkt under en vanlig vårdag i Göteborg. Sportdryckerna som erbjuds innehåller socker, som ger lite extra energi, och salt. Det är visat att man tillgodogör sig vätskan snabbare och bättre med denna blandning.

 • Träna på att dricka
  De flesta som tränar inför Varvet springer 5 km till drygt 10 km/pass under vår/vinter, det är pass som du klarar att genomföra utan att dricka. Observera dock följande; för att undvika att bli uttorkad med risk för kollaps, under Varvet (21 km) måste du regelbundet få i dig vätska. Det är extra viktigt om det är en varm vårdag! Du måste också träna på att dricka vid löpträning, ”rätt” typ och mängd av vätska (vatten eller sportdryck). En mage som inte tränat på att dricka vid löpning kan protestera under loppet.

  Väg dig gärna före och efter träningen. Du skall då gå ner lite (<1/2 – 1 kg) efter träningen, det viktiga är att du ej går upp, då har du druckit för mycket. Lär dig också känna efter om du är törstig och drick då.

  Testa om vatten eller sportdryck är bäst för dig. Pröva gärna salta snacks såsom salta pinnar eller pretzels (ej saltlakrits), under träningen, det ger ett viktigt salttillskott. Man kan också titta på urinen för att avgöra om man dricker tillräckligt, om den är klar till ljusgul är man väl vätskad, är den däremot mörk och i mindre mängd är man uttorkad.

 • Ät och drick smart innan loppet
  Se till att du är välvätskad inför Göteborgsvarvet, undvik alkohol dagarna innan vilket leder till uttorkning.

  Ät gärna saltig mat dagen före loppet så att du har välfyllda saltdepåer. Ett bra tips är att äta något salt, som till exempel salta pinnar, samt att dricka 1-2 muggar vatten eller sportdryck ett par timmar innan loppet. Fram till start kan du sedan dricka ytterligare 1-2 muggar vatten, drick mer om det är varmt ute. När du tömmer blåsan inför loppet, kolla urinen enligt ovan, om den är mörk drick mer!

  Under loppet gäller ”A cup a mile (1,6 km) makes you smile”! Drick lagom och följ din törst, det brukar vara lagom att dricka en mugg vatten eller sportdryck var 15-20 minut, det är framför allt viktigt om det är varmt (>23grader). Ta gärna med salta snacks enligt ovan eller några små portionspaket salt. Tag dessa vid sista fjärdedelen av loppet, framför allt om det är varmt eller om du känner att du svettats mycket.

  Ju varmare och soligare det är och ju mindre det blåser, desto mer måste du dricka för att upprätthålla din vätskebalans. Lyssna särskilt noga på kroppen om Varvsdagen råkar vara extra varm.

 • Sjukdom i samband med eller före loppet
  Infektioner, till exempel vanlig förkylning, kan ge vätskebalansstörning. Har du en infektion i kroppen, om du känner dig allmänt sjuk eller har feber, bör du inte springa ett långlopp (bara rinnande näsa är ofarligt)! Observera att om du nyligen varit sjuk så bör du ha varit fullt frisk i minst tre-fyra dagar. Ta inte så kallade NSAID-preparat, till exempel Voltaren, Ibrufen, Ipren, Celebra, Naprosyn, etcetera under Göteborgsvarvsdygnet då dessa preparat också kan störa kroppens vätskebalans. Vanliga Alvedon, Panodil etcetera är dock ofarliga i sammanhanget.

 • Bryt loppet om det känns fel, lyssna på kroppen!
  Om du känner dig dålig eller får andra symtom, till exempel upphörd svettning med kall hud (tecken på uttorkning!), tung andning, illamående, kräkningar eller obehagskänslor/smärtor i bröstet så bryt omedelbart! Blir du inte bättre fem till tio minuter efter det att du brutit loppet så kontakta sjukvården.

 • Målgång – fortsätt röra på dig!
  När du gått i mål fortsätt småjogga eller åtminstone gå. Om man plötsligt stannar får man en blodansamling i benen (då muskelpumpen upphört) och kan svimma om man är uttorkad.

  Försök inte att dricka ikapp, men är du törstig så drick och då gärna den dryck som passar dig. Om du dricker vanligt vatten så försök få i dig salt genom exempelvis salta snacks som nämnts ovan och njut av en välförtjänt banan.

 • Göteborgsvarvets sjukvårdsorganisation under Varvet
  Göteborgsvarvet har en stor och väl utrustad sjukvårdsorganisation som bemannas av volontärer och Göteborgs sjukvårdstjänst. Vi finns till både för Dig som löpare och för publiken. Utmed banan finns 12 sjukvårdstationer bemannade med sjukvårdspersonal och hjärtstartare. Det finns även fem cirkulerande cykelambulanser med hjärtstartare. Sjukvården sker i nära samarbete med SOS Alarm och den offentliga sjukvården.

  Längs den sista biten av banan, från Slottsskogen fram till målgången finns en särskild sjukvårdsorganisation med tre sjukvårdsstationer bemannade med läkare och sjuksköterskor, samt vid målgången ett välutrustat sjukvårdstält med hög medicinsk kompetens tillgänglig. Vi har även en sjukvårdsstation bemannad av läkare och sjuksköterskor i Bältesspännarparken. Det finns möjlighet att med ellastbil transportera sjuka och skadade från våra sjukvårdsstationer in till det stora sjukvårdstältet vid målgången. En ambulans finns alltid redo vid det stora sjukvårdstältet för att vid behov transportera svårt sjuka/skadade till sjukhus.

  Vi bemannas av läkare (intensivvårdsläkare, ortopeder, läkare med andra specialiteter) intensivvårdssjuksköterskor, sjuksköterskor med annan specialitet, undersköterskor och sjukgymnaster. Sammanlagt arbetar ca 130-140 volontärer med sjukvårdskompetens i målgångstältet, i våra två akutteam och i de tre sjukvårdsstationerna under den sista delen av loppet från Slottsskogen fram till målgång.

  I vårt stora sjukvårdstält har vi kompetens att behandla allt ifrån alla allvarliga sjukdomstillstånd, svåra fall av så kallad löparkollaps, sjukdomstillstånd och skador relaterade till rörelseapparaten, till mindre skador och blessyrer. I intensivvårdsdelen av vårt sjukvårdstält behandlar vi mellan 50-100 personer under varvsdagen, personer som annars hade krävt sjukhusvård, framförallt på grund av löparkollaps. Genom att de flesta fall kan slutbehandlas hos oss avlastas den allmänna sjukvårdens akutmottagningar under varvsdagen och Du som löpare och publiken har nära tillgång till sjukvård med hög kompetens.