Det blir ett nytt lopp i höst

Göte­borgsvarvet 2021 ställdes in, men alla anmäl­da delt­a­gare kom­mer nu att få möj­lighet att väl­ja att anti­n­gen springa ett nyin­rät­tat lopp i Göte­borg den 6 novem­ber 2021 eller att fly­t­ta sin start­plats till Göte­borgsvarvet 2022.

För en knapp månad sedan tvingades vi att ställa in Göteborgsvarvet 2021 och övriga lopp under Höstveckan, primärt med hänsyn till säkerställandet av deltagarnas säkerhet och hälsa. Beslutet fattades utifrån den ökade smittspridningen, samhällets restriktioner och sjukvårdens överbelastning.

Sedan beslutet att ställa in har förutsättningarna för att genomföra lopp förändrats i positiv riktning, dels till följd av regeringens besked om lättnader i restriktionerna från och med den 29 september 2021, dels genom nya möjligheter som också uppkommit efter utredning och klargörande i frågan om bidrag och stöd till förbundet.

Efter omfattande utredningar avseende förutsättningarna för att faktiskt arrangera lopp i höst, och i nära samråd med sjukvården, har vi nu hittat en möjlig väg framåt. Styrelsen för Göteborgs Friidrottsförbund har därför rivit upp det gamla beslutet och fattat ett nytt beslut om att alla som var anmälda till Göteborgsvarvet 2021 nu kommer att få två alternativ: Att antingen delta i ett helt nytt lopp i Göteborg den 6 november 2021 eller att flytta sin startplats till Göteborgsvarvet 2022.

– Det var en stor besvikelse för såväl deltagare, partners och för oss som arrangör, att vi inte hade möjlighet att kompensera löparna, men som läget var och med den information vi hade där och då var det omöjligt för oss att betala tillbaka anmälningsavgifterna eller flytta startplatserna till nästa år. Nu hoppas vi att vi åter kan få löparnas förtroende och vi ser fram emot att kunna leverera löparglädje, ökad folkhälsa och fantastiska upplevelser, säger Martin Bergman, förbundsdirektör på Göteborgs Friidrottsförbund.

Även de som var anmälda till Göteborgsvarvet Marathon, Stafettvarvet och Trailvarvet 2021 kommer att erbjudas möjligheten att springa det nya loppet den 6 november 2021. De som inte gör ett aktivt val att springa höstens lopp kommer automatiskt att få sin startplats flyttad till 2022 års upplaga av det lopp man sedan tidigare varit anmäld till. Med undantag för Marathonlöpare som blir flyttade till 2023 då loppet blir en del i Göteborgs Stads 400-årsjubileum. Anmälda till Specialvarvet, Lilla Varvet och Minivarvet kommer bli flyttade till motsvarande lopp 2022.

Mer information om hur du gör ditt val och om loppet den 6 november 2021 kommer i månadsskiftet september/oktober

2021-09-20

← Alla nyheter