Ang. Regerin­gens beslut om allmän­na sammankomster

Infor­ma­tion från Göte­borgsvarvet med anled­ning av coro­n­aviruset (covid-19).

(20200311, kl 16:30)
Information från Göteborgsvarvet med anledning av coronaviruset (covid-19).

Regeringen beslutade under onsdagen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att allmänna sammankomster med fler än 500 personer ska förbjudas tillfälligt.

Med bakgrund av detta kommer genomförandet av Göteborgsvarvet att påverkas.

Detta är som ni förstår en mycket komplex och extraordinär händelse med många inblandade som påverkas och det finns därför många frågeställningar kopplade till detta beslut. Vi kommer så snart vi kan delge ny information vad som nu gäller och ge svar på de frågor som uppstår kring Göteborgsvarvet samt Göteborgsvarvets övriga lopp under våren.

Många har lagt ner stort engagemang och förberett sig under lång tid och ser fram emot årets stora löparfest. Evenemanget är också oerhört viktigt för de arrangerande föreningarnas verksamhet. Att värna om hälsan för deltagarna, samt övriga inblandade i Göteborgsvarvet, tillsammans med myndigheternas krav och rekommendationer, kommer att vara vägledande vid de beslut som vi tar.

Vill du komma i kontakt med oss når du oss på info@goteborgsvarvet.se. Svarstiden kan vara något längre just nu, vi har satt in extra resurser och svarar så snart vi kan och på de frågor vi i dagsläget kan svara på. Svar på vanligaste frågor finns även att hitta på hemsidan under Frågor & Svar.

Mer om information om covid-19, hittar du hos Folkhälsomyndigheten. Där finns även bra tips och generella råd om vad som är viktigt att tänka på för att minska ev. smittspridning. Har du frågor om covid-19 kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

2020-03-11

← Alla nyheter