Göte­borgsvarvet 2020 – Feel the love

Återup­plev den magiska stämnin­gen från årets Göteborgsvarv!