Göte­borgsvarvet väl­jer NeH som långsik­tig partner

Göte­borgsvarvet och Göte­borgsvarvet Marathon ska öka sat­snin­gen på pro­fil­pro­duk­ter och väl­jer NeH som ny långsik­tig part­ner. Målet är att stär­ka alla med­verkan­des upplevelse för att kun­na utö­ka sin verk­samhet över tid och därmed ger mer till­ba­ka till fri­idrot­ten i regio­nen. Part­ner­skapet inbe­griper alla delar av Göte­borgsvarvets och Göte­borgsvarvet Marathons pro­duk­t­pro­fi­ler­ing och exponering.

Att stärka Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon mot de primära målgrupperna är en stor del av NeH:s uppdrag, men målet med samarbetet är också att NeH med sin erfarenhet och nätverk inom evenemang ska bidra till evenemangens långsiktiga utveckling.

– Vi arbetar redan med flera spännande projekt som riktar sig mot rörelse och friskvård och vi ser väldigt mycket fram emot att få ta med oss den erfarenheten och vara med och utveckla såväl klassiska Göteborgsvarvet som årets nya satsning på Göteborgsvarvet Marathon, säger Peter Hultqvist, försäljningschef på NeH.

– Göteborgsvarvet är ett starkt varumärke som berör och som många kan relatera och associera till. Tillsammans med den nya satsningen på den dubbla distansen kan vi nu attrahera ytterligare löpare och öka intresset för våra arrangemang. Tillsammans med NeH kommer vi kunna lyfta fram våra lopp och synas ännu mer, vilket är viktigt både kort- och långsiktigt, säger Martin Bergman, förbundschef för Göteborgs Friidrottsförbund och vd för Göteborgsvarvet.

Göteborgsvarvet, som i år arrangeras för 41:a gången, går av stapeln den 11 september och åtta dagar senare (19 september) är det dags för den första upplagan av Göteborgsvarvet Marathon.


OM NEH
NeH är en av Nordens ledande leverantörer av profilprodukter och varumärkesupplevelser som hjälper sina kunder att öka sin försäljning och stärka sina varumärken. Med kundernas behov i fokus kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt utveckla nya kreativa och kostnadseffektiva produkter och tjänster.

2021-04-30

← Alla nyheter