Ordi­nar­ie Göte­borgsvarvet och höstveck­an 2021 ställs in

Den fysiska ver­sio­nen av Göte­borgsvarvet 2021, som skulle arrangeras den 11 sep­tem­ber, blir inte av. Beslutet fat­tades vid ett extrain­satt styrelsemöte för Göte­borgs Fri­idrotts­för­bund i går kväll efter dia­log med Folkhäl­somyn­digheten, Rik­sidrotts­för­bun­det, Göte­borgs Stad, Smittsky­dd Väs­tra Göta­land och rep­re­sen­tan­ter från sjukvår­den i Väs­tra Götalandsregionen.

– Det är oerhört tungt för oss arrangörer, för alla deltagarna, funktionärerna och Göteborg som stad att vi inte kan genomföra Göteborgsvarvet i dess ursprungliga format. Den ökade smittspridningen i regionen sätter tyvärr käppar i hjulet för ett fysiskt genomförande, säger Jahja Zeqiraj, ordförande för Göteborgs Friidrottsförbund.

Efter att ha tvingats ställa in Göteborgsvarvet förra året har ett febrilt arbete pågått i över ett års tid för att kunna arrangera årets Göteborgsvarvet på ett säkert sätt. Över 35 000 deltagare var anmälda till årets upplaga och ytterligare tusentals till de övriga loppen under Höstveckan.

Utvecklingen i samhället den senaste tiden, där smittspridningen i stora delar av regionen tyvärr har ökat fem veckor i rad, gör dock att det inte går att arrangera tävlingen med start och mål runt Slottsskogsvallen och med bansträckning runt Göteborg.

Beslutet gäller även övriga lopp under Höstveckan 2021.

– Det har länge sett väldigt hoppfullt ut, men med hänsyn till den pandemi som alltjämt pågår har styrelsen till slut tvingats fatta det här beslutet. Alla involverade har in i det sista hoppats på att loppen skulle kunna arrangeras som planerat, men vi vill i den uppkomna situationen inte gå emot de rekommendationer vi fått från sjukvården och ordningsmakten, säger Jahja Zeqiraj, ordförande för Göteborgs Friidrottsförbund.

– Det här är ett hårt slag för många, vi har en stark beslutsamhet och vilja att kämpa för att såväl Göteborgsvarvet, Folkfesten som friidrotten i Göteborg ska leva vidare i en tid efter pandemin. I detta behöver vi fortsatt hjälp från hela Göteborg för att tillsammans ta oss igenom dessa utmanande tider. Nu blickar vi framåt mot 2022. En efterlängtad återstart av samhället är på allas agenda, även vår.

Claes Mangelus, mångårig medicinskt ansvarig tävlingsläkare för Göteborgsvarvet:

– Vi har hela tiden haft en bra och givande dialog med Folkhälsomyndigheten, Polisen och sjukvården. Prognoserna för att loppen skulle kunna arrangeras har varit goda, men dagens verklighet och den negativa utvecklingen i närtid gör att det inte är försvarbart att arrangera ett evenemang i den här storleken just nu. Pandemin pågår, smittspridningen ökar återigen och belastningen på vården är fortsatt hög, så efter en helhetsbedömning var beslutet att ställa in årets folkfest det enda rätta.

Alla anmälda deltagare till Göteborgsvarvet kommer att flyttas över till ett digitalt genomförande, som självklart kommer att ge medalj och ett officiellt seedningsgrundande resultat i Göteborgsvarvet 2021.

– Återigen måste vi ställa om från ett fysiskt till ett virtuellt genomförande. Vi ber att få återkomma inom kort med mer information och detaljer för både Göteborgsvarvet och övriga lopp, men vårt mål och ambition är att vi ändå ska kunna skapa en minnesvärd löparfest tillsammans även om alla inte kan vara på samma ställe, säger Jahja Zeqirai.

2021-08-25

← Alla nyheter