Rull­stols­bur­na delt­a­gare välkom­nas per­ma­nent till Göteborgsvarvet

Inför genom­föran­det av Göte­borgsvarvet 2022 fick 20-talet rull­stols­bur­na motionär­er för förs­ta gån­gen möj­ligheten att star­ta i lop­pet som en del av ett pilottest. Nu blir möj­ligheten för delt­a­gande i rull­stol permanent.

När starten gick den 21 maj genomfördes samtidigt ett pilotprojekt där rullstolsburna löpare välkomnades att delta i loppet för att hjälpa till med feedback och förbättringsförslag. Förhoppningen var att pilottest skulle myn­na ut i en per­ma­nent klass kom­mande år.

En som var en del av pilotprojektet var Carl Fritzell från Göteborg.
– När jag fick höra att det skulle genomföras ett pilottest för Göteborgsvarvet bestämde jag mig direkt för att delta. När jag tog beslutet att lägga ner min elitsatsning inom rullstolsbasket efter många år upplevde jag svårigheter i att upprätthålla en träningsrutin och hitta nya målsättningar. Jag var därför oerhört tacksam för pilottestet som verkligen hjälpte mig att hitta motivationen på nytt.

Inför pilottestet identifierade man de hinder/svårigheter längs banan vilka låg som grund till de tidigare villkor som förbjöd deltagande i rullstol. Därefter förbättrades banan för att sedan efter loppet utvärdera resultatet.

-Den nya organisationen blev korrekt kritiserad av allmänheten för att våra villkor för deltagande i rullstol var förlegade. Det tyckte vi också så vi gjorde därför ett skarpt test med rullstolsburna deltagare som föll ut mycket väl, säger Erik Bergkvist, evenemangschef Göteborgsvarvet.

Så gott som samtliga deltagare i projektet hade efter loppet en mycket positiv bild av upplevelsen och tidigare problemområden längs banan uppfattades inte längre av testdeltagarna.

-Jag hade inte särskilt höga förväntningar inför loppet, det var trots allt inte bara nytt för rullstolsburna deltagare utan för samtliga ute i banan. Efter loppet har jag reflekterat över hur bra det faktiskt gick, jag är framförallt imponerad av de löpande deltagarna som inte en enda gång visade irritation när man kom i full fart och ville köra om i vissa trånga passager. Tvärtom, så många deltagare som pushade och hejade under loppets gång. Utvärderingen efter loppet var också väl utformad, det är märkbart att det finns ett engagemang att förbättra loppet så att fler kan delta. Det är såklart glädjande och jag är tacksam över att få vara med och bidra till en sådan förbättring, säger Fritzell.

Med ett lyckat resultat från pilotprojektet blir möjligheten till deltagande i rullstol permanent. Anmälan för rullstolsdeltagande öppnas nu upp för allmänheten inför 2023 års lopp.

-Äntligen! Redan nu har jag satt upp nya mål för min egna prestation och ser fram emot Göteborgsvarvet 2023, säger Fritzell som välkomnar uppdateringen i loppets villkor.

-Vi har tillsammans med deltagarna hittat en form för hur vi framåt skall genomföra detta på bästa sätt. Deltagande för rullstolsburna är ett av många utvecklingsområden som hela tiden är under förändring och förbättring. Vi vill fortsätta utveckla loppet i nära dialog med alla våra deltagare. Vi ses på startlinjen 2023, säger Erik Bergkvist.

För deltagande i rullstol gäller följande:

  • Samma ålderskrav som för övriga deltagare
  • Ledsagare är valfritt och kostnadsfritt
  • Ingen tävlingsklass
  • Inget deltagande i tävlingsrullstol
  • Startgrupp 11 – eller bättre genom seedningsresultat
  • Ordinarie seedningsregler tillämpas
  • Deltagande tillåtet även i Göteborgsvarvets seedningslopp

Anmälan rullstolsdeltagare

2022-08-25

← Alla nyheter