Lil­la Varvet-utmanin­gen- Tävlingsre­gler och villkor

Villkor Lilla Varvet-utmaningen

Vi vill få fler barn att upptäcka glädjen i rörelse, och att fler deltar i våra lopp. Därför vill vi tävla ut startplatser till Lilla Varvet 2024 till en skolklass eller ett lag. För att delta i tävlingen av startplats till Lilla Varvet anordnar Göteborgsvarvet en digital tävling för skolklasser och idrottsföreningar i samarbete med Rackar-Alex. Tävlingen går ut på att klassen/laget filmar och skickar in en video på när klassen/laget gör samma rörelser som RackarAlex.

Om ditt barn vill vara med och delta i vår digitala tävling behöver du som vårdnadshavare lämna ditt samtycke till att vi behandlar ditt barns personuppgifter för detta ändamål. Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke till vår behandling av ditt barns personuppgifter. Det är ansvarig lärare/ledare som ansvarar att giltiga samtycken inhämtas.

Personuppgiftsbehandling
Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter samt hur du lämnar ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig Göteborgs Friidrottsförbund org.nr. 857202–2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, integritet@goteborgfriidrott.se, är ansvarig för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter.

Information om behandling av dina och ditt barns personuppgifter De personuppgifter som vi kommer att behandla om du lämnar ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen är ditt barns namn, skolklass/lag och förekomst i rörligt videomaterial. Vi kommer också behandla ditt namn. Vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter för att kunna administrera och hantera ditt barns skolklass/lags deltagande i vår digitala tävling, samt för att kunna hantera ditt lämnade samtycke. Vi kommer endast behandla dina och ditt barns personuppgifter internt hos Göteborgsvarvet och inom EU/EES. Vi delar inte personuppgifter med någon annan aktör.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina och ditt barns personuppgifter är ditt samtycke, så som det beskrivs i denna informationstext. Ditt samtycke gäller under den tid som tävlingen pågår, eller till dess att du återtar ditt samtycke. När tävlingen är avslutad, eller när du återtar ditt samtycke, kommer vi att sluta behandla dina och ditt barns personuppgifter för berörda ändamål.

Dina rättigheter Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig och ditt barn ett antal rättigheter. Nedan får du veta mer om vilka de är och hur du utövar dem.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling. Det påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallades. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och ditt barn och hur vi behandlar dem.

Om några av de personuppgifter vi behandlar om dig och ditt barn är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta. Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade om dig och ditt barn.Medan vi utreder din begäran har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen. Vi får då i princip bara lagra dina uppgifter medan frågan utreds. Du har i vissa begränsade fall också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar (dataportabilitet).

Hör av dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan om du vill utnyttja någon av dina eller ditt barns rättigheter eller om du är missnöjd med vår behandling. Om du är missnöjd med vår behandling har du även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).


Tävlingsregler:

Ansvarig för klassen/laget skickar in video på dansbidraget via tävlingsformuläret.

Den som skickar in tävlingsbidraget på identifierbara personer ansvarar för att nödvändiga samtycken enligt GDPR inhämtas och finns tillgängliga. Samtyckesblankett finns att ladda ner här. Samtyckesblanketten arkiveras inom egen verksamhet och behöver inte skickas in till Göteborgsvarvet.

Tävlingen pågår till och med 31 mars.

Hela klassen/laget tar del av vinsten även ifall inte samtliga deltar i videon. Minst 10 personer från klassen skall dock medverka i bidraget.

Vinsten består av:
Startplatser till Lilla Varvet 19 maj 2024, max 40 personer. Villkor för deltagande i Lilla Varvet finns att läsa här.

Resa med SJ för hela klassen från närmaste tåghållplats från skola/idrottsplats till Göteborgs central. Transfer till/från tågstation ingår ej. I det fallet vinnande lag/klass är lokaliserade i Göteborg utgår tågresan som vinst.
Partytält i start-och målområdet.

Ett tält på 5x5 som finns uppställt vid ankomst, Göteborgsvarvet förbehåller rätten att placera tältet på valfri plats i Göteborgsvarvet tältbyar.

Vinnarna utses av en jury från Göteborgsvarvet. Juryns beslut kan inte överklagas.