HEJA

Health Empowerment Joy Activity

Vad är HEJA?

Kan HEJA skapa intresse för fysisk aktivitet och hälsa genom att erbjuda träning, lek och utbildning till deltagaren? Kan HEJA stärka föreningsidrotten i områden där unga inte redan har en självklar gemenskap eller aktivitet efter skoltid? Hur kan rörelse bli en del av vardagen och en del av individen?

HEJA bygger broar mellan skola, förening, lokala aktörer och unga ledare i redan idrottssvaga områden. Direkt efter skoltid får deltagarna möjlighet att lära känna sig själv och andra, genom att testa på olika friidrottsgrenar och skapa medvetenhet inför sin egen utveckling. På HEJA-träningen blandas specifik friidrottsträning med spontan lek och stilla stunder för att främja gemenskap, motivation till rörelse, och tid för reflektion.

HEJA vill skapa intresse för fysisk aktivitet och hälsa genom att erbjuda träning och utbildning till deltagaren. HEJA vill samtidigt stärka friidrottsföreningarnas verksamhet i idrottssvaga områden.

 • På dessa skolor finns HEJA: HEJA Våren 2023

  Tretjärnskolan: Tisdagar 14.30-15.30.

  Gunnaredskolan: Tisdagar 13.30-15.30.

  Brandströmska: Onsdagar 16.00-17.00.

  Rävebergsskolan: Onsdagar 16.00-17.00.

  Som en avslutning är alla Heja-löpare välkomna att delta i Lilla Varvet den 14 maj, ett lopp mellan 1,3 - 2,4 km genom Slottsskogen.

HEJA - Grundpelare

 • Föreningar

  Friidrottsföreningarna är kärnan i HEJA och nyckeln till att skapa möjligheter och intresse för deltagaren att introduceras till den organiserade friidrotten
  Vill ni bli en HEJA-förening?

  Maila oss

 • Ledaren

  Som ledare kan du stärka individen till att vara den den är. Som HEJA-ledare genomgår du en utbildning och får stöttning i ditt ledarskap genom hela

  Bli en HEJA-ledare - maila oss

 • Skolorna

  Genom att vara med i HEJA har barnen en aktivitet att gå till direkt efter skoltid, som främjar rörelse, glädje och gemenskap.

  Maila oss för att få HEJA på din skola

 • Lokala aktörer

  De lokala aktörerna har en nära kontakt med invånarna i området och tillsammans med dem kan HEJA skapa värde för ett helt område.

HEJA – En livsarena


En av utmaningarna inom idrottsrörelsen är att inkludera de som inte når föreningslivet på grund utav var man bor, sin kultur, eller att det lokala föreningslivet inte är tillräckligt starkt. Att HEJA är en kostnadsfri aktivitet med utbildade ledare från föreningslivet är en förutsättning för att öppna dörrarna till att alla som vill ska kunna vara med. En fri idrott, för alla.

HEJA når dessa individer genom en samverkan med olika skolor, föreningarna, och lokala aktörer. Men HEJA har också ett starkt fokus på den unga ledarens utveckling och förmåga att leda deltagaren i HEJA. På det sättet kan skolan bli en hälsofrämjande plattform, en arena för livet.

Folkhälsostipendium

I november 2016 tilldelade folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen 2016 års folkhälsostipendium till Göteborgsvarvet och Göteborgs Friidrottsförbund. Syftet med stipendiet är att främja och stimulera ett gott folkhälsoarbete i Västra Götaland. Folkhälsostipendiet, på 50 000 kronor, kommer att satsas i ny verksamhet.