Hållbarhet:Göteborgsvarvets Hållbarhetspolicy

Göteborgsvarvet ska vara ett av världens mest hållbara halvmaraton och evenemang i förhållande till sin storlek och satsa på att ständigt förbättra sig från år till år.

Göteborgsvarvet ska jobba hållbart i alla dimensioner av hållbar utveckling och ska främja socialt välmående för samhället i form av hälsa samt ekonomiskt välmående för friidrottsföreningar i Göteborg och andra delar av landet. Vi ska bidra till välgörenhet och minimera negativ påverkan på stadens miljö.

Göteborgsvarvet ska vara ett evenemang som förknippas med etisk och social hållbarhet där alla människor känner sig välkomna.

Göteborgsvarvet ska minimera negativ miljöpåverkan genom att servera 100 % vegetarisk kost till personal och funktionärer. Från och med 2023 gäller även 100 % vegetarisk kost vid försäljning till deltagare och publik under våra evenemang. Samtliga livsmedel skall, i så stor utsträckning som möjligt, vara ekologiska, närproducerade och Fairtrademärkta.

Göteborgsvarvet ska använda sitt inflytande för att påverka andra aktörer att arbeta för hållbarhet genom att ställa krav på sponsorer, samarbetspartners och leverantörer.

Inför, under och efter evenemanget ska Göteborgsvarvet arbeta för att minimera och samordna transporter. Anlita godsfirmor, taxibolag och hyrbilar från företag som kan uppvisa ett aktivt hållbarhetsarbete. Underlätta och kommunicera ut möjligheten till användning av kollektivtrafik för löparna. Utvärdera och förbättra dessa möjligheter från år till år.

Under evenemanget ska vi ha tillräcklig mängd sopkärl tillgängliga, vi ska erbjuda goda möjligheter till källsortering och jobba för att inte öka avfallsmängden per deltagare år från år, trots ökning av antalet deltagare.

Medvetenheten hos personalen ska kontinuerligt höjas. Årliga hållbarhetsutbildningar kommer att hållas för att inspirera och uppdatera personal om hållbarhet. De uppmuntras i största möjliga mån att använda cykel eller kollektivtrafik till/från/i jobbet, vara sparsamma med kontorsmaterial samt känna till vikten av vegetariska och ekologiska livsmedel. Personalen ska i största möjliga mån källsortera avfall och tänka på att minska, återanvända och återvinna (reduce, reuse, recycle) material och avfall.

Göteborgsvarvet, inklusive sponsorer, partners och leverantörer, ska uppfylla gällande och relevant lagstiftning och kravställningar.