Hållbarhet:Göteborgsvarvets Hållbarhetspolicy


Göteborgsvarvet ska vara ett av världens mest hållbara evenemang i förhållande till sin storlek och verka för ständig förbättring från år till år.

Göteborgsvarvet ska arbeta hållbart i alla tre dimensioner av hållbar utveckling genom att minimera negativ miljöpåverkan, verka för ett välmående samhälle, ekonomiskt välmående friidrottsföreningar i Göteborg och andra delar av landet samt bidra till välgörande ändamål.

Göteborgsvarvet ska arbeta med sociala hållbarhetsfrågor så som jämlikhet, jämställdhet och folkhälsa samt skapa evenemang där alla människor är välkomna och har möjlighet att delta.

Göteborgsvarvet ska minimera negativ miljöpåverkan genom att:

  • Servera 100% vegetarisk kost till personal och funktionärer.
  • Säkerställa att all försäljning av mat till deltagare och publik är 100% vegetarisk.
  • Samtliga livsmedel i så stor utsträckning som möjligt är ekologiska, närproducerade och Fairtrade-märkta.
  • Samordna och minimera transporter inför, under och efter evenemangen.
  • Underlätta och möjliggöra för organisationen att använda hållbara transportmedel så som tåg, kollektivtrafik och cykel.
  • Verka för en hållbar resursanvändning enligt principen minska, återanvända, återvinna (reduce, reuse, recycle) och säkerställa goda möjligheter till återvinning av det avfall som uppstår.
  • Kontinuerligt öka personalens medvetenhet och kompetens inom hållbarhetsfrågor genom regelbundna utbildningstillfällen.

Göteborgsvarvet ska använda sitt inflytande för att påverka andra aktörer att arbeta för en hållbar utveckling genom att ställa krav på sponsorer, samarbetspartners och leverantörer.

Göteborgsvarvet, inklusive sponsorer, samarbetspartners och leverantörer, ska uppfylla gällande och relevant lagstiftning och kravställningar.