Fokus på hälsa och fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet, utbildning och gemenskap

Göteborgsvarvet arbetar långsiktigt för att minska den ojämlikhet i hälsa som finns på samhällsnivå. Göteborgsvarvets folkhälsoarbete genomsyras av tre fokusområden: fysisk aktivitet, utbildning och gemenskap. Genom sitt folkhälsoarbete skapar Göteborgsvarvet intresse för fysisk aktivitet och ökar förståelsen för olika faktorer som påverkar hälsan.

Bakgrund:Ett samarbetsprojekt

I början av år 2012 startade Göteborgsvarvet ett hälsoprojekt i samarbete med Gårdstensbostäder i Gårdsten, Göteborg. Syftet med projektet var att skapa en social mötesplats med aktiviteter och utbildning för att stärka hälsan i området.

År 2013 tecknades ett femårigt samarbetsavtal mellan Göteborgsvarvet och Gårdstensbostäder för att fortsätta arbete i området. Idag har hälsoprojektet utvecklats till en bestående verksamhet med TräningsTräffar för vuxna och Löparskolor för barn.Träningsträffarna har idag utvecklats till en del av verksamheten Hälsostugan som arrangeras i Gårdstensbostäders egna regi. Deltagarna i Hälsostugan erbjuds att medverka i någon av Göteborgsvarvets lopp under Göteborgsvarvetveckan.

Aktiviteter:Löparskolor

Betydelsefulla vanor grundläggs tidigt i livet därför har Göteborgsvarvet valt att satsa på hälsofrämjande verksamheter för barn. År 2013 startades den första löparskolan i Gårdsten.

Löparskolorna uppmuntrar barn till rörelse, delaktighet och gemenskap. Aktiviteterna är friidrottsinspirerade med löpning, samarbetsövningar och lekar. Träningen kompletteras med teoretiska hälsomoment.

Idag som då genomförs Löparskolorna av utbildade ledare från olika friidrottsföreningar i samverkan med Göteborgsvarvets folkhälsosamordnare. Huvudmålgruppen är barn i åldern 7-13 år, men även yngre och äldre barn är välkomna. Barnen som deltar erbjuds kostnadsfria träningströjor. Den 16 maj 2020 åker löparskolans deltagare gemensamt med buss in till Slottsskogen, för att delta i Lilla Varvet.

Sarmarbetspartners:Samarbeten folkhälsa

I vårt folkhälsoarbete samarbetar vi med en rad aktörer: Angereds IS, Sävedalens AIK, Örgryte IS, Gårdstensbostäder, Göteborgs Stad, SATS, Folkhälsokommittén (VGR), R.U.N, Projekt Jämvikt, VSIF (Väst svenska idrottsförbundet), Viktoria Park, Hälsoteket Angered, Hyresgästföreningen, Gårdstensskolan, Lövgärdesskolan och Nytorpsskolan. Göteborgsvarvets löparskolor är även en del av Generation Peps nätverk.