Delta i Göte­borgs uni­ver­sitets forskningsprojektet

Forskn­ing­spro­jek­tet hand­lar om att utveck­la skade­före­byg­gande åtgärder för motionär­er med huvud­målet att min­s­ka upp­kom­sten av löprelat­er­ade över­be­last­ningsskador hos motionärer. 

När? Studiestart vecka 40, 2020 (studieperiod 18 veckor).
För vem? Skadefria löpare, kvinnor och män mellan 18-55 år, som springer i genomsnitt minst 15 km/vecka.
Vad? Svara på 3 enkla frågor om din träning veckovis, via en enkät och träningsprogram innefattande styrke- och foamrollingövningar till dig som hamnar i interventionsgruppen.
Varför? Minska uppkomsten av skador hos löpare! (du som deltar får gratis träningsutrustning).

Göteborgs universitets forskningsprojektet handlar om att utveckla skadeförebyggande åtgärder för motionärer med huvudmålet att minska uppkomsten av löprelaterade överbelastningsskador hos motionärer.

Kortfattat går studien ut på att en grupp (interventionsgruppen) får ett träningsprogram av Göteborgs universitet innefattande styrke- och foamrollingövningar och utför detta programmet 2 gånger i veckan under 18-veckors tid. Denna grupp kommer att jämföras med en kontrollgrupp som fortsätter med sin vanliga träning/löpning dvs får inget träningsprogram från oss. Under dessa 18 veckor kommer samtliga deltagare att veckovis få skicka in (vi en enkel enkät) information om löppass och distans, annan utförd träning, samt upplevd löprelaterad smärta. Alla i interventionsgruppen får ett elastiskt träningsband samt en foamroller för att enkelt kunna utföra övningarna hemma, och i slutet av studietiden kommer kontrollgruppen att få samma utrustning som ett tack för sitt deltagande. Göteborgs universitet söker främst löpare till kontrollgruppen, men även några till interventionsgruppen.

Kriterier för inkludering:
Studien kommer att inkludera friska kvinnor och män mellan 18 och 55 år. Du ska de senaste 12 månaderna ha löptränat i genomsnitt minst 15 kilometer per vecka. Du måste vara skadefri och får inte ha uppsökt vård av läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast (eller liknande terapeut, till exempel kiropraktor, naprapat eller osteopat) för besvär från rörelseapparaten de senaste sex månaderna.

ALLA deltagare får foamroller & elastiskt träningsband från BLACKROLL® vid slutförd studieperiod!

Anmälan >

För mer information, vänligen kontakta testledaren Pia Desai, doktorand, Göteborgs Universitet: pia.desai@vgregion.se

2020-08-26

← Alla nyheter