Ett cer­ti­fier­at håll­bart lopp

Håll­barhetscer­ti­fier­ing enligt ISO 20121 kan använ­das av alla som dri­ver någon form av even­e­mang, event, möten, internt eller externt. Göte­borgsvarvet, Way out West, Skep­parhol­men Nac­ka kon­fer­en­san­läg­gn­ing, VM i Åre och Falun samt Vät­tern­run­dan är några av dem som valt att cer­ti­fiera sig för håll­barhet enligt ISO 20121.

– Genom certifieringen stödjer och verifierar vi våra kunders hållbara verksamhetsutveckling. Genom att se hela organisationen; både externa och interna sammanhang och perspektiv, kan kunden hantera sin verksamhet mer systematiskt och hållbart för alla resurser. I stället för ad hoc blir arbetet strategiskt, långsiktigt. När våra kunder gör detta sprider dem också sitt hållbarhetsarbete; som ringar på vattnet ut i samhället. Alla påverkar någon med sin verksamhet, säger Sophia Engström på RISE.

Göteborgsvarvet är ett av världens största löpararrangemang. Årligen deltar runt 80 000 löpare i något av de olika loppen som går genom Göteborg. Sedan 2016 är varvet certifierade enligt ISO 20121. I år 2022 arrangeras Göteborgsvarvet den 21 maj efter att ha ställts in 2020 och 2021.

Hållbarhet är idag en verksamhetskritisk faktor för alla; inte minst företag och organisationer. RISE mission är att stötta alla typer av organisationer och bidra till samhället hållbara omställning. Med våra tjänster gör vi det utifrån kundens specifika förutsättningar, säger Sophia Engström. RISE har lång erfarenhet av certifiering av alla typer av organisationer och företag och RISE var tidiga med att delta i arbetet med att ta upp 20121-standarden när den blev klar i samband med London-OS 2012. Redan 2013 jobbade RISE tillsammans med Eurovisionsschlagerfestivalen och Malmö stad för att certifiera evenemanget för hållbarhet.

Standarder kan vara svårsmälta och vårt jobb är bla. att hjälpa kunden tolka och att ta kraven till sin egen verksamhet på ett mer konkret sätt, coacha våra kunder, så att de håller sig inom ramverken samtidigt som affärsnytta uppnås på ett hållbart sätt.

En relation som skapar förtroende

Exempel på konkreta aktiviteter som ger effekt hos Göteborgsvarvet är bla. organisationens fokus på hållbara livsmedel, till exempel erbjuds vegetariska, veganska och ekologiska alternativ i området, funktionärsmaten är lakto-ovo-vegetarisk, då vi vet att mat har enormt stor påverkan på vårt klimatavtryck. Det säljs inte heller stilla flaskvatten i samband med arrangemanget, istället finns det kranar på området. Löpare har även fått resa gratis med kollektivtrafiken torsdag-lördag i samband med loppet.

Responsen från löpare och publik är överlag positivt och det finns en stolthet i att Göteborgsvarvet förknippas med certifierat hållbarhetsarbete. Certifieringsarbetet har även varit positivt för arrangörerna som organisation. Det har blivit självklart att tänka hållbarhet inför varje beslut och det blir ett både konstruktivt och positivt förhållningssätt, samtidigt som struktur och systematik etablerats i organisationen på ett tydligare sätt med standarden i ryggen. Arbetet med att ha ett certifierat event är en pågående process; från planeringsdialog till själva certifieringen, som sedan utvecklas och följs upp årligen.

När ett hållbarhetsarbete görs får det inte bara effekter för eventet i sig. Effekten ut i samhället blir som ringar på vattnet; allt från tydligare hållbarhetskrav på leverantörer, som stöd för löpare att agera mer hållbart, både under och efter loppet, till alla andra inblandade som blir påverkade vid ett evenemang. mer eller mindre, direkt eller indirekt. Det är så Göteborgsvarvet också bidrar till att medvetenheten kring hållbarhet ökar i samhället och att det gäller oss alla och berör oss alla.

2022-02-01

← Alla nyheter