Göteborgsvarvet 2020 är inställt

Övriga lopp som arrangeras av Göteborgsvarvet våren 2020 samt Göteborgsvarvet Expo kommer inte heller att genomföras som planerat.
Mer information om vad som gäller för din startplats hittar du här.

Fri­idrotts­föreningar­na tar över löparkvällarna

Vill du trä­na till­sam­mans med andra? Vill du få tips av kun­ni­ga löpin­struk­tör­er? Vill du utveck­las som löpare? Då skall du söka upp din lokala friidrottsförening!