Fri­idrotts­föreningar­na tar över löparkvällarna

Vill du trä­na till­sam­mans med andra? Vill du få tips av kun­ni­ga löpin­struk­tör­er? Vill du utveck­las som löpare? Då skall du söka upp din lokala friidrottsförening!