Garmin offi­ciell tim­ing part­ner även till Göte­borgsvarvet Marathon

Garmins klock­re­na samar­bete med Göte­borgsvarvet utökas ytterli­gare. Det värld­sledande före­taget inom satel­lit­nav­i­ga­tion, som var­it offi­ciell tim­ing part­ner till Göte­borgsvarvet sedan 2018, kom­mer att ha sam­ma roll även för Göte­borgsvarvet Marathon 2021.

2018 blev Garmin en del av Göteborgsvarvet i egenskap av officiell timing partner och året efter utökades samarbetet med bland annat Garmin Power Zone där de gav löparna extra energi den sista biten in till mål. När Göteborgsvarvet nu utökas med historiska Göteborgsvarvet Marathon är Garmin förstås med på banan även där.

– Garmin är en oerhört viktig och uppskattad partner i vår strävan att skapa en löparupplevelse i världsklass för våra tusentals deltagare. Därför var det självklart för båda partner att göra samma satsning på Göteborgsvarvet Marathon för att hjälpa löparna att både ta sig i mål och samtidigt klara sina mål, säger Martin Bergman, förbundschef för Göteborgs Friidrottsförbund och vd för Göteborgsvarvet.

Garmin blir officiell timing partner även för Göteborgsvarvet Marathon, de visualiserar banprofilen, hjälper löparna att hålla rätt fart under loppet och presenterar företagsgruppernas farthållare. Dessutom blir Garmin Power Zone även en del av Göteborgsvarvet Marathon.

– Det är roligt att vi i vårt samarbete inte bara kan öka kunskapen om träning och hur du som löpare kan använda träningsklockor som hjälpmedel, utan också kan inspirera löparna att prestera bättre och hålla rätt fart under själva loppet. Detta gör vi dels genom att tillgängliggöra klockor längs banan för att de ska kunna hålla koll på sina tider, dels genom Garmin Power Zone där vi hjälper dem att orka mot målet, vilket kanske kommer vara extra viktigt under ett maratonlopp, säger Ida Enstedt, eventansvarig på Garmin.

Startskottet för Göteborgsvarvet 2021 går den 11 september och en dryg vecka senare, den 19 september, är det dags för det historiska Göteborgsvarvet Marathon.

2021-04-16

← Alla nyheter