Göte­borgsvarvet + Good Advice = Sant

Vi har inlett ett nära samar­bete med Good Advice, vår nya part­ner för ekono­mi, redovis­ning, styrn­ing, uppföljn­ing och rap­por­ter­ing. Efter bara några månad­er av samar­bete upplever vi redan en bety­dande för­bät­tring i ledarskapet kring ekonomin. Good Advice använ­der automa­tis­er­ade lös­ningar som gör det enklare och snab­bare för oss att få fram den infor­ma­tion vi behöver. Deras ini­tia­tiv och för­bät­tringar har verk­li­gen under­lät­tat vår vardag och de har kom­mit med klo­ka tankar för att för­bät­tra vår ekono­mi som helhet.

Vi har letat efter en byrå som kan arbeta nära oss, erbjuda egna förbättringsförslag och vara flexibla nog att hantera vår typ av verksamhet, särskilt under perioder med hög arbetsbelastning såsom vid Göteborgsvarvet.

Det var också en stor fördel att Good Advice har gedigen erfarenhet av redovisning för föreningar och idrottsklubbar, vilket bekräftade vårt val av dem som partner.

Vi är glada och stolta över att Good Advice visade ett stort intresse av att vara partner till Göteborgsvarvet, vilket är helt i linje med deras företagsvärderingar kring rörelse, aktivitet och långsiktigt välmående. Vi ser fram emot ett långvarigt partnerskap med Good Advice och tackar dem för möjligheten att göra affärer tillsammans

2024-02-27

← Alla nyheter