Göte­borgsvarvet var­var in ny kraft

Göte­borgsvarvet har fått möj­lighet att genom ett kon­sul­tup­plägg kny­ta åter Made­lene Gim­legård till even­e­mang­sor­gan­i­sa­tio­nen. Made­lene arbe­tade för Göte­borgsvarvet 2010 – 2016 och har en gedi­gen erfaren­het av Göte­borgsvarvets even­e­mang, Göte­borgs Fri­idrotts­för­bund, organ­i­sa­tio­nens arbetssätt och alla utvecklingsmöjligheter.

Efter tiden gick resan till Onemotion IMC som Senior Project Manager mellan 2016-2017, för att fram tills idag arbeta hos byrån Create Agency som Event Manager för Match Cup Marstrand.

-”Jag ser varmt fram emot att åter få arbeta med ett så starkt varumärke som sprider glädje och hälsomotivation för så många samtidigt som varenda krona går tillbaka till våra fantastiska föreningar. Genom nya erfarenheter så har jag mycket nytt att ge och det känns som att komma hem”, säger Madelene

Varmt välkommen tillbaka Madelene!

2021-01-19

← Alla nyheter