Sven­skar pri­or­it­er­ar loppdeltagande

Sven­s­ka motion­slopp fylls på i en allt snab­bare takt. Troli­gen kom­mer knappt 1,3 miljon­er star­ta i motion­slopp under 2024, vilket är en tillväxt med unge­fär 15 pro­cent gen­te­mot i fjol. Tillväx­ten leds av de sto­ra löp- och skid­lop­pen Vasa­lop­pet, Göte­borgsvarvet, TCS Lid­ingölop­pet och Adi­das Stock­holm Marathon, men även min­dre arrangör­er dras med i tillväxten.

Under den senaste månaden har Broloppet 2025 fulltecknats på rekordfart med 40.000 anmälda. Göteborgsvarvet och Vasaloppet har reviderat sina prognoser och snart kan de behöva säga nej till ytterligare deltagare för att säkerställa kvaliteten på loppen. Dessutom kanske Stockholms Marathon kommer slå det tidigare deltagarrekordet på 22.200 löpare. Dessa siffror är glädjande för en bransch som tidigare drabbats hårt av pandemin.

- Med den tillväxttakt som vi har för närvarande så har vi snart passerat budgetmålet och ser över hur många som vi klarar av att välkomna innan vi behöver sätta stopp. Vi behöver se till både kvalitet och säkerhet för deltagarna och det finns risk för att vi inte kommer kunna ta emot alla som vill springa Göteborgsvarvet i år, säger Eva-Lena Frick förbundschef i Göteborgs Friidrottsförbund som arrangerar Göteborgsvarvet.

Johan Eriksson vd på Vasaloppet har liknande utmaningar.

- Vi inom Vasaloppet har varit tvungna att revidera vår tidigare målbild och arbetar för högtryck för att kunna möta det stora intresset för årets upplaga av Vasaloppets vintervecka. Förhoppningsvis når vi nu 60.000 deltagare i år.

Det är inte främst tidigare deltagare som hittat tillbaka utan intresset kommer, både inom En Svensk Klassiker och Stockholm Marathon, i stor utsträckning från en ny målgrupp unga personer som har hittat till loppen.

- Vi ser att åldersgruppen 18-30 åringar är den grupp som växer snabbast i anmälningarna till Stockholm Marathon. Denna grupp är nu nästan lika stor som 30-40 åringar, säger David Fridell, verksamhetschef på Marathongruppen.

Den tydliga tillväxten inom löplopp och skidlopp återspeglas inte riktigt på samma sätt på hela motionsmarknaden. Cykellopp och triathlonlopp har inte samma tillväxt, med några undantag. En bidragande orsak till detta kan vara att många arrangörer har försvunnit och att osäkerheten kring Trafikverkets ökade avgifter gör att många mindre arrangörer har valt att inte planera och investera i att genomföra ett lopp.

- Att i början av året inte veta vilka kostnader man har för att arrangera ett evenemang på väg gör det svårt att motivera klubbar och funktionärer att lägga ned ideell tid och kraft, säger Staffan Movin ordförande Svenska Motionslopp

För mer information kontakta

- Staffan Movin, ordförande Svenska Motionslopp 070-2107495

- Eva-Lena Frick. Göteborgsvarvet, 070-8209727

- Johan Eriksson, Vasaloppet 070-3428389

- David Fridell, Stockholm Marathon 070-2548576

Om Svenska Motionslopp och idrottsevenemang

Svenska motionslopp är en viktig del av svensk idrottsrörelse och för svensk folkhälsa. Samlat motiverar motionsloppen i Sverige mer än en miljon deltagare årligen att träna och motionera. Ur ett folkhälsoperspektiv är detta en mycket viktig infrastruktur. Det unika med svenska motionslopp är att de företrädelsevis är en del av den svenska idrottsstrukturen och ägs av föreningar. Eventuella överskott kommer föreningsstrukturen till nytta, liksom underskott dränerar klubbars ekonomi och leder till svagare idrottsrörelse.

Läs mer om Svenska Motionslopp

2024-02-14

← Alla nyheter