TEAM BRA TAR STEG MOT CANCER

Team BRA är till­ba­ka som huvud­spon­sor till Stafettvarvet! Efter fjolårets suc­cé är det med stor gläd­je som Team BRA fort­sät­ter att vara en del i det­ta fan­tastiska lopp.

För alla som springer i Team BRA, skänks 300 kronor till Cancerfonden. Tillsammans har vi kraften att göra skillnad! Under Stafettvarvet förra året samlade Team BRA in över 70 000 kr till Cancerfonden, en summa som man hoppas slå i år.

Efter ett rekordår 2023, där de överträffade sitt insamlingsmål med råge, är motivationen på topp för att göra ännu större skillnad. Under det gångna året samlade Team BRA in imponerande 2 miljoner kronor.

- Vi känner otrolig tacksamhet. Vi ska besegra cancer och det kan vi bara göra tillsammans. Varje år tar vi tillsammans viktiga steg framåt, säger Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Cancerfonden.

Nu, med ett utökat nätverk på 50 partnerföretag och över 1200 engagerade deltagare i olika evenemang under året, har Team BRA utvidgat sina möjligheter att påverka statistiken.

Målet är att bredda engagemanget och medvetenheten kring cancerforskning och belysa vikten av förebyggande arbete. Stafettvarvet är ett viktigt evenemang i detta arbete för att bygga gemenskap, inspirera till en hälsosam livsstil och stödja Cancerfondens livsviktiga arbete.

- Genom glädje och fysisk aktivitet inom Team BRA, och samtidigt samla in pengar till cancerforskningen, kan vi bidra till att fler överlever och färre drabbas, säger Magnus Riemer, Koncernchef på BRA AB.

Stafettvarvet 2024 – ett lopp där varje steg räknas mot en framtid fri från cancer.

Läs mer: Team BRA

2024-03-26

← Alla nyheter