Göte­borgsvarvet i TV4:s kanaler

Det är inte bara göte­bor­gar­na som kom­mer att ha möj­lighet att föl­ja Göte­borgsvarvet – nu står det näm­li­gen klart att TV4:s kanaler sän­der löpar­festen.
– Göte­borgsvarvet berör och attra­her­ar mån­ga och att en nationell kanal kliv­er in och sän­der inför och under lop­pet är ytterli­gare ett bevis på den star­ka attrak­tion­skraften som finns. Det är en utveck­ling i rätt rik­t­ning att fler kom­mer att få möj­lighet att föl­ja delt­a­gar­na på tv, säger Sara Brankell, kom­mer­siell chef på Göteborgsvarvet. 

Den 11 september är det äntligen dags för Göteborgsvarvet igen och efter förra veckans förslag om avvecklade restriktioner är förhoppningen stor att alla anmälda ska få möjlighet att springa. En sak som står klar redan nu är att loppet kommer att sändas i TV4:s kanaler.

Sändningen innebär att starten tidigareläggs en timme, vilket medför att startskottet för elitlöparna går 12.00, en timme tidigare än den ursprungliga planen.

– För att sändningen ska bli så bra som möjligt har vi tillsammans med TV4 beslutat att sändningen börjar 11.30 och samtliga startgrupper springer ut en timme tidigare, säger Sara Brankell på Göteborgsvarvet.

Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More:

– Det är efterlängtat att stora löpartävlingar och andra sportevenemang nu äntligen är på väg tillbaka efter ett speciellt år. Att vi i år även får tv-publiken att ta del av en folkfest som Göteborgsvarvet på TV4:s kanaler känns glädjande.

Den nya starttiden innebär att samtliga startgrupper tidigareläggs med en timme. Alla anmälda kommer att få sina starttider i sitt startbevis som skickas ut i början av september.

2021-06-22

← Alla nyheter