Con­sat kliv­er in som ny titelpart­ner till Dig­i­ta­la Varvetmilen

Con­sat, ett av Sveriges ledande ingen­jörs­bo­lag inom IT-lös­ningar, blir ny titelpart­ner till nylanser­ade Dig­i­ta­la Varvet­milen. Sedan 1986 har de gjort skill­nad för mån­ga män­niskor världen över med smar­ta dig­i­ta­la lös­ningar. Con­sat är ett av Sveriges ledande ingen­jörs­bo­lag som ska­par förut­sät­tningar för att samhäl­let ska kun­na utveck­las i jämn takt med dig­i­talis­erin­gen. Nu kliv­er de in som titel­part­ner till nylanser­ade sat­snin­gen Dig­i­ta­la Varvetmilen.

Varvetmilen är sedan flera år tillbaka Göteborgsvarvets loppturné runt om i Sverige för att ge peppade löpare chansen till att seeda sig och starta längre fram i startledet under Göteborgsvarvet. Men på grund av långa avstånd har det historiskt varit svårt att ge alla i löpar-Sverige samma närhet till ett seedninglopp.

- I vår deltagarundersökning från 2022 års Göteborgsvarv kom det fram att så många som 32,2% ville se en digital version av våra seedningslopp. Det känns därför superkul att vi nu kan leverera detta till våra löpare och förhoppningsvis ge fler chansen att seeda sig inför start. Historiskt har vi haft svårt att erbjuda samma närhet till ett seedningslopp från söder till norr, med den Digitala Varvetmilen tillsammans med Consat kan vi nu öppna upp möjligheten för fler. Säger Madelene Gimlegård, produktansvarig Varvetmilen.

– Det här känns verkligen som en perfekt match! Vi vill inspirera till ett hälsosamt och miljövänligt liv och vi ser fram emot att springa tillsammans med våra kunder, partners, kollegor och alla vänner över hela världen, säger Jenny Fredér, marknadschef på Consat.

2023-02-27

← Alla nyheter