Det vik­ti­gaste är inte att vin­na utan att återvinna

Vi är så gla­da över att vara en del av Göte­borgsvarvets förs­ta Marathon. Vårt mål är att med din hjälp sam­la in så myck­et avfall som möjligt till återvinning!

Nu är det dags att leverera. Renova jobbar tillsammans med Göteborgsvarvet Marathon för att förbättra avfallshanteringen. Tillsammans kan vi hjälpas åt att sortera brännbart, matavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar så att antalet fraktioner som går till återvinning ökar. Runt om i staden hittar du kärl med skyltar så att det blir lätt att sortera rätt.

Matavfallet blir till råvara för biogas, plast och pappersförpackningarna cirkulerar och blir nya produkter och det brännbara avfallet blir till el eller fjärrvärme via Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Med kolhydrater i kroppen och bra planering kommer vi långt. Fira gärna med tjo och tjim men hoppa onödiga engångsprodukter, det bästa avfallet är det som inte uppstår. Det viktigaste är inte att vinna utan att återvinna så att vi kan lämna tillbaka staden i samma strålande skick som innan folkfesten drog i gång.

Efter att alla löpare gått i mål tar vår fossilfria fordonsflotta ett varv till och tar hand om alla sorterade kärl och containrar. Tack för hjälpen!

2023-08-21

← Alla nyheter