För­ra årets suc­cé är till­ba­ka – Mini­varvet på förskolan

För­ra året sprang över 8 000 barn Mini­varvet på förskolor i Göte­borg med omne­jd och plat­ser­na tog slut på bara tre dagar. Nu föl­jer Göte­borg Ener­gi och Göte­borgsvarvet upp för­ra årets suc­cé med en ny upplaga.

Pandemin har fått negativa konsekvenser för barn och ungas rörelse på fritiden. Att inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten kunna anordna sitt eget Minivarvet är ett sätt att inspirera till och väcka rörelseglädje.

– Frågan om barns rörelse är en lika viktig fråga nu som under pandemin och har varit ett gemensamt fokus för Göteborg Energi och Göteborgsvarvet under flera år. Minivarvet på förskolan är ett sätt att inkludera fler barn och låta dem få uppleva rörelseglädje och energi i sin förskolemiljö, säger Anna-Stina Spetz, projektledare marknadsföring på Göteborg Energi

– Det känns fantastiskt roligt att göra en uppföljare av löparfesten för de allra minsta. Att se glädjen hos barnen som ger sitt allt och stoltheten över att springa kanske sitt första lopp och inspirera till mer rörelse framåt är otroligt, säger Erik Bergkvist, evenemangschef Göteborgsvarvet.

Förskolorna arrangerar loppet inom ordinarie verksamhet. Minivarvet-tröjor, digitalt kit med quiz till barnen, start- och målskyltar, föräldrainformation och tips på hur de genomför loppet på bästa sätt levereras samt finns för nedladdning på goteborgenergi.se.

– I förskolan har vi möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. I läroplanen lyfts förskolans uppdrag att skapa förutsättningar för att barnen ska utveckla sin rörelseförmåga. Minivarvet är ett bra sätt att åstadkomma detta, säger Johan Forsstrand, utvecklingschef på förskoleförvaltningen.

Anmälan till Minivarvet för förskolorna öppnar tisdagen den 7 juni och stänger fredagen den 17 juni. Antalet är begränsat, först till kvarn gäller.

Information om hur intresserade förskolor kan anmäla sig via nedan länk.

Anmälan

2022-06-07

← Alla nyheter