Göte­borgsvarvet 2021 blir av – världens störs­ta halv­mara genom­förs den 11 september

Världens störs­ta halv­mara­ton, Göte­borgsvarvet arrangeras den 11 sep­tem­ber 2021. Fly­t­ten har beslu­tats av Göte­borgs Fri­idrotts­för­bunds styrelse och görs för att ska­pa bäs­ta möjli­ga förut­sät­tningar för genom­föran­det av lop­pet. Till­sam­mans med Göte­borgsvarvet Marathon den 19 sep­tem­ber 2021 kom­mer Göte­borgsvarvet att utgöra en värld­sunik löparvec­ka i Göteborg.