Göte­borgsvarvet kom­mer säl­ja slut! Fåtal platser kvar.

Årets uppla­ga av Göte­borgsvarvet kom­mer bli helt full­bokat. Med ett högt anmäl­ning­stem­po och runt 1000 platser kvar beräk­nas lop­pet vara slut­sålt i bör­jan av näs­ta vecka. 

Årets upplaga av Göteborgsvarvet kommer bli en stor folkfest, redan nästa vecka beräknas loppet nå 50 000 vilket i år är maxtaket för loppet. Anledningen till att man stoppar vid 50 000 är för att garantera en hög servicenivå med allt från en god framkomlighet på banan och ett bra flöde i start-och målområdet.

-Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller trängsel i banan, enligt de flödesberäkningar vi gjort rekommenderas vi att stoppa här för att hålla den kvalité vi vill uppnå. Årets utfall tar vi såklart med oss in i planeringen för 2025, förhoppningsvis kan vi erbjuda ännu fler löpare att springa med oss då. Säger Madelene Gimlegård, Brand Experience Manager - Göteborgsvarvet.

Vill man vara säker på att bli en del av Göteborgsvarvet 2024 som går av stapeln den 18 maj rekommenderas man att anmäla sig så snart som möjligt. Har man sedan tidigare presentkort eller annan anmälningskod bör man nyttja dessa för att garantera sin plats i loppet.

2024-04-05

← Alla nyheter