Göte­borgsvarvet och Göte­borgs­girot åter­star­tar samarbetet

Göte­borgsvarvet och Göte­borgs­girot inled­de ett samar­bete där even­e­man­gen skall ver­ka för att främ­ja motion­sid­rot­ten, stär­ka folkhäl­san och byg­ga en starkare föreningsverksamhet.

Det innebär att cyk­lis­ter eller löpare i respek­tive even­e­mang får en värdekod på 200 kro­nor att nyt­t­ja hos det andra even­e­manget för köp av startplats.

I spåren av pandemin finns många utmaningar kvar att hantera för motionslopp och föreningar som direkt eller indirekt påverkats av inställda lopp eller av kraftigt minskat deltagarantal.

Men i utmanande tider växer nya möjligheter fram där mervärden kan skapas.

Arbetet inom Göteborg för att stärka stadens årligt återkommande idrottsevenemang har utökats under pandemin med starkt stöd från Göteborg & Co.
Just detta samarbete är ytterligare en effekt på hur motionslopp kan växa tillsammans, säger Erik Bergkvist, Evenemangschef på Göteborgs Friidrottsförbund & Göteborgsvarvet.

Sebastian Lindeberger, projektledare på Göteborgsgirot:

Vi har sedan starten för tio år sedan alltid haft cyklister som vill deltaga i flera lopp under vårt evenemang. Att nu göra ett upplägg med Göteborgsvarvet känns som ett bra sätt att ytterligare uppmuntra motion och hälsa samt tillsammans bygga en närmare relation med motionärerna i Göteborg och alla de som besöker vår fina stad under våra evenemang.


Även i år kommer anmälda cyklister eller löpare i respektive evenemang att få en värdekod på 200 kronor att nyttja hos det andra evenemanget för köp av startplats – ett mervärde för den som vill delta i båda evenemangen (koden gäller också vänner och familj).

2022-04-17

← Alla nyheter