Göte­borgsvarvet tar näs­ta steg i att arrangera håll­bara event – blir 100 pro­cent vegetariskt

Göte­borgsvarvet har sedan en länge arbe­tat aktivt för att min­s­ka kli­matavtryck­et och sam­tidigt bidra till en bät­tre folkhäl­sa. Sedan 2016 är lop­pet miljöcer­ti­fier­at enligt den inter­na­tionel­la stan­dar­d­en ISO 20121. Nu tar Göte­borgsvarvet näs­ta steg i håll­barhetsstrate­gin när all mat som serveras och säljs inom Göte­borgsvarvets are­naom­råde från och med 2023 kom­mer vara 100 pro­cent veg­e­tarisk.

– Ett relevant beslut som gör skillnad och som vi känner stolthet över. Efterfrågan hos våra deltagare att vi som arrangör skall ta ännu större ansvar för hållbarhet stiger för varje år och speglar våra interna ambitioner. Vi behöver tillsammans se vad vi kan göra för att förändra och förbättra. Det är vi skyldiga framtida generationer, säger Erik Bergkvist, evenemangschef Göteborgsvarvet.

Håll­barhetscer­ti­fier­ing enligt ISO 20121 kan använ­das av alla som dri­ver någon form av even­e­mang, event, möten, internt eller externt. Göte­borgsvarvet, Way out West och Vät­tern­run­dan är några av de evenemang som valt att cer­ti­fiera sig för håll­barhet enligt ISO 20121. Arbetet med att ha ett certifierat event är en pågående process, från planeringsdialog till själva certifieringen, som sedan utvecklas och följs upp årligen.

– Hållbarhet är en viktig del av Göteborgsvarvet och vi strävar hela tiden efter att minska vårt klimatavtryck. Att gå över till 100 procent vegetarisk kost under våra evenemang är för oss ett naturligt steg i vår hållbarhetsstrategi, samt i linje med vår hållbarhetsvision om att vara världsledande inom motionsevenemang i vår storlek, säger Linn Färjhage, hållbarhetsansvarig Göteborgsvarvet.

Sedan tidigare har det funnits ett brett utbud av vegetariska och veganska alternativ på evenemangsområdet och funktionärsmaten är helt lakto-ovo-vegetarisk. Nu tas nästa alltså steg i hållbarhetsstrategin då all mat som serveras och säljs på arenaområdet kommer vara 100 procent vegetarisk.

– Vi kommer säkerställa att det finns goda och kvalitativa vegetariska alternativ samt ett brett utbud att välja mellan. Förhoppningsvis inspirerar vi till att upptäcka och äta mer vegetariskt och på så vis bidrar vi till en mer hälsosam livsstil. Det är också i linje med Göteborg Stads satsning på utveckling av hållbara evenemang, säger Linn Färjhage.

2022-11-22

← Alla nyheter