Göte­borgsvarvets adventskalender

Vi för­bered­er något allde­les unikt för er! — en exk­lu­siv adventskalen­der på vår Insta­gram fylld med över­raskningar från bland annat våra samar­betspart­ners ASICS & STC.

Missa inte chansen att vinna massa fina priser varje advent!

Vår instagram @gbgvarvet

2023-12-03

← Alla nyheter