Polestar och Göte­borgsvarvet samar­be­tar för ökad med­veten­het kring klimat

Elek­triska pre­stand­abilsmär­ket Polestar fort­sät­ter sitt samar­bete med världens störs­ta halv­mara­ton, Göte­borgsvarvet, som i år är till­ba­ka med fysiska lopp. Polestar kom­mer genom samar­betet att bidra med sin kun­skap om kli­mat­trans­parens och data för att Göte­borgsvarvet på ett tydligt och lät­tförståeligt sätt kan mäta och redovisa kli­matavtryck. Dessu­tom kom­mer elbilen Polestar 2 att leda Göte­borgsvarvets löpare genom banan som både ledar­bil och klockbil.

Elbilsmärket har tagit fram en metodik för hur företaget på ett transparent och lättförståeligt sätt mäter och redovisar klimatavtrycket för elbilen Polestar 2. Som en del av samarbetet kommer Göteborgsvarvet nu att använda sig av transparens som verktyg för att på ett liknande sätt skapa förståelse kring och reducera loppets och löparnas klimatavtryck framgent.

“Det är naturligt för oss att samarbeta med ett företag som Polestar som tillsammans med oss vill utveckla Göteborgsvarvet och som delar vår ambition om en mer hållbar löparfest”, säger Elin Bondemark, hållbarhetsansvarig på Göteborgsvarvet.

Polestar har varit en partner till Göteborgsvarvet sedan 2020 och de virtuella lopp som hållits de senaste åren. Nu är löparfesten med de fysiska loppen tillbaka och elbilsmärket utökar i år sitt samarbete med fokus på att skapa mer hållbara upplevelser.

”Vi jobbar med livscykelanalys, dels för att mäta klimatpåverkan och dels för att redovisa våra bilars klimatavtryck på ett ärligt sätt. Transparens är viktigt för att öka omställningstakten mot ett hållbart samhälle. Som partner till Göteborgsvarvet vill vi inspirera till större medvetenhet genom att bidra med vårt kunnande”, säger Martin Ölund, Sverigechef på Polestar.

Polestar deklarerar klimatavtrycket för elbilen Polestar 2 i livscykelanalyser (LCA). Företaget arbetar också kontinuerligt med att sänka sina produkters klimatavtryck. Ett exempel på det är den nyligen uppdaterade elbilen Polestar 2 där företaget har reducerat CO2e-avtrycket från bilen tack vare ökad användning av förnybar energi.

Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Polestar, säger: ”Vi strävar efter att ständigt reducera vårt klimatavtryck och förväntar oss att detta kommer att resultera i en total CO2e-reduktion för Polestar 2 på cirka 1 350 kg per bil redan under andra halvåret i år.”

Elbilen Polestar 2 kommer även att leda Göteborgsvarvets löpare genom banan som ledarbil och klockbil. Halvmaratonloppet äger rum lördagen den 21 maj. Under Varvetveckan arrangeras också andra aktiviteter och sex andra lopp.

Läs mer om Polestar

2022-05-04

← Alla nyheter