Polestar vis­ar upp­grader­ade Polestar 2 i sam­band med Göteborgsvarvet

Elek­triska pre­stand­abilsmär­ket Polestar (Nas­daq: PSNY) samar­be­tar för fjärde året i rad med Göte­borgsvarvet, som är världens störs­ta halv­mara­ton. Polestar vill inspir­era till mer håll­bara upplevelser med min­dre kli­matavtryck. I sam­band med lop­pet kom­mer upp­grader­ade Polestar 2, som har ett lägre kli­matavtryck jäm­fört med föregående årsmod­ell, att finnas utställd i anslut­ning till målom­rådet. Polestar 2 kom­mer även att fungera som både ledar­bil och klockbil.

”Polestar arbetar med att kontinuerligt reducera klimatavtrycket hos våra bilar. Ett exempel på det är uppgraderade Polestar 2 där vi hos det nya, stora batteripaketet har sänkt CO2e-utsläppen med 1,1 ton jämfört med föregående årsmodell – trots att batterikapaciteten har ökat. På samma sätt vill vi som partner till Göteborgsvarvet inspirera till högre effektivitet och mer hållbara upplevelser”, säger Martin Ölund, Sverigechef på Polestar.

Elbilsmärket berättade nyligen i sin senaste hållbarhetsrapport att företaget reducerat de relativa CO2e-utsläppen med åtta procent per såld bil under 2022[1]. Det beror bland annat på byte av aluminiumleverantör för fälgar och batterihölje till smältverk som drivs av vattenkraft, samt att fabriken där Polestar 2 byggs nu använder 100 procent förnybar el. Till detta kommer alltså hållbarhetsuppgraderingen av det stora batteriet hos den senaste årsmodellen som har ett sänkt klimatavtryck med 1,1 ton.

“Denna jakt på effektivitet och kontinuerliga förbättringar är något som löpare och Göteborgsvarvet har gemensamt med Polestar, varför det är ett naturligt samarbete för oss”, säger Linn Färjhage, hållbarhetsansvarig på Göteborgsvarvet.

Polestar är nu partner till Göteborgsvarvet för fjärde året i rad. Uppgraderade Polestar 2 kommer att stå utställd så att deltagare och publik kan se den vid målgången på Slottsskogsvallen.

Elbilen Polestar 2 kommer även att leda Göteborgsvarvets löpare genom banan som ledarbil och klockbil. Halvmaratonloppet äger rum lördagen den 13 maj. Under Varvetveckan arrangeras också en rad aktiviteter och sex andra lopp.


2023-05-08

← Alla nyheter