Spring för välgörenhet!

Nu öpp­nar vi möj­ligheten att springa för väl­gören­het i Göte­borgsvarvet 2024! Efter att ha tag­it till oss era åsik­ter, går vi ifrån insam­lingskon­ceptet och åter­vän­der till ett upplägg likt tidigare.

Självklart kan du som redan köpt ett startplats uppgradera din plats till en välgörenhetsplats.

Välgörenhetsorganisationerna du kan springa för:

  • Göteborgs stadsmission
  • Ung Cancer
  • Ågrenska
  • Hjärnfonden
  • Drottning Silvias Barnsjukhus
  • WaterAid

Läs merTill anmälan

2023-12-01

← Alla nyheter