Tack för att ni tog varvet om vår sida älven – vi ses igen näs­ta år

Efter en fan­tastisk dag vid årets Göte­borgsvarv vill vi tac­ka alla löpare och åskå­dare som besök­te Eriks­berg, Lind­hol­men och Fri­ham­nen. Vilken folkfest!

Som partner säkerställer vi att sträckan mellan broarna på vår sida älven blir en minnesvärd del av loppet. Folkfesten på Eriksberg, Lindholmen och Frihamnen blev ännu en gång en succé och under de snart 30 år vi varit verksamma här, har vi omvandlat de gamla varvsområdena till platser med attraktiva bostäder, moderna kontor och trevliga kajmiljöer.

Under varvsdagen den 18 maj höll vi även öppet Älvrummet för besökare. Här fick man chansen att delta i våra visningar och lära sig mer om Göteborgs stadsutveckling längs älven, och de minsta fick bygga sin egen stad med byggklossar.

Vi på Älvstranden Utveckling AB är stolta över vårt partnerskap med Göteborgsvarvet och ser fram emot att välkomna er alla tillbaka till vår sida av älven. Vi ses den 17 maj 2025!

Läs mer: Älvstranden Utveckling AB

2024-06-08

← Alla nyheter