Team BRA springer för cancerforskningen

Team BRA är ett nätverk av 42 före­tag i Göte­borgsre­gio­nen som till­sam­mans bidrar till can­cer­forsknin­gen. Genom att delta i even­e­mang som Stafettvarvet strä­var Team BRA efter att göra skill­nad och påver­ka sta­tis­tiken för att färre ska drab­bas och fler överlever.

Team BRA består av 42 lokala partnerföretag i Göteborgsregionen, som främjar hälsa, glädje, motivation och att göra skillnad tillsammans. Under Stafettvarvet springer Team BRA till förmån för Cancerfonden för att öka medvetenheten om cancer och belysa vikten av en hälsosam livsstil.

- Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt och bekämpa cancer. Genom glädje och fysisk aktivitet inom Team BRA, och samtidigt samla in pengar till cancerforskningen, kan vi bidra till att fler överlever och färre drabbas, säger Magnus Riemer, Koncernchef på BRA AB.

Cancer är en av de vanligaste allvarliga sjukdomarna som drabbar så mycket som var tredje människa. Cancerforskningen är avgörande för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en av de största insamlingsorganisationerna och har visionen att besegra sjukdomen. Tack vare forskningens framsteg, och alla som bidragit på vägen, överlever idag två av tre som får ett cancerbesked. Genom att arrangera och delta i aktiviteter bidrar Team BRA med forskning för livet.

- Vi är mycket glada över Team BRA:s fantastiska engagemang och insamling till den livsviktiga cancerforskningen. Varje insats räknas och allt engagemang och alla bidrag, stora som små, behövs för att skynda på forskningsframstegen så att vi kan nå vår vision att besegra cancer. Tillsammans gör vi skillnad, säger Jeanette Sundin, Chef insamling och kommunikation på Cancerfonden.

Förutom att stödja cancerforskning främjar Team BRA hälsa och en aktiv livsstil. Tre av tio cancerfall går att förebygga. Fysisk aktivitet skyddar i sig mot flertalet cancerformer, all rörelse räknas. Genom att bidra till ökad träningsmotivation hos medarbetare på BRA och hos partnerföretagen är Team BRA med och påverkar statistiken.

Under Stafettvarvet springer Team BRA för Cancerfonden, ett av företagen som deltar är partnerföretaget Wangeskog.

- Att vara en del av gemenskapen i Team BRA känns motiverande och otroligt roligt! Varvetveckan är bara glädje, för varje deltagare som ställer upp har vi lyckats. Det är ett stort engagemang bland företagen, vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål, säger Magnus Jakobsson, El & Klimatansvarig på Wangeskog.

När Team BRA drog igång 2021 var målet att samla in 500 000 kronor till Cancerfonden under året. Trots ett speciellt år med inställda träningsevenemang lyckades teamet dubbla summan och samlade in över en miljon kronor. Sedan dess har den totala insamlingssumman börjat närma sig 3,5 miljoner kronor. En summa som finansierar ett forskarteam hos Cancerfonden under cirka tre år.

2023-04-26

← Alla nyheter