Ung­dom­sidrott: En Livs­lång Invester­ing i Häl­sa och Framtid

Föräl­drar, låt oss pra­ta om de oslag­bara förde­lar­na med att få ung­do­mar i rörelse!

Studier visar att idrottande som ung ger långsiktiga hälsovinster och en strålande start i vuxenlivet. Aktivitet minskar risken för depression och ökar välbefinnandet. Efter sex månader med ökad fysisk aktivitet sågs markant förbättring i livskvalitet.

Det är inte bara hälsan som gynnas. Ungdomar som idrottar presterar bättre i skolan och har färre sjukdomsrelaterade symtom.

För dig som förälder är det viktigt att veta att ditt barns idrottande som ung inte bara skapar en stark grund för framtida hälsa, utan även ekonomiska fördelar. För varje 100 ungdomar som engageras i idrott förväntas:

  • 5 ungdomar undvika depression.
  • 25 ungdomar slippa besvär som magont och huvudvärk.
  • Besparingar i sjukvården genom minskade läkarbesök och mindre användning av antidepressiva läkemedel.
  • Bättre skolresultat för minst 5 elever på grund av ökad närvaro.

Föräldrar, här är er chans att ge era barn en extraordinär start på vägen mot en friskare framtid. Varför inte börja med att anmäla dem till Lilla varvet? Det är inte bara en rolig upplevelse utan också ett fantastiskt sätt att uppmuntra dem till en aktiv livsstil.

Anmälan Lilla Varvet


Läs hela forskningsrapporten på Riksidrottsförbundets hemsida om Idrottens samhällsnytta: En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle.

2023-11-02

← Alla nyheter