Vårt mål är att byg­ga upp löpar­festen igen

I ons­dags tvin­gades vi med­dela att Göte­borgsvarvet 2021 och övri­ga lopp under Höstveck­an i dess plan­er­ade form inte blir av, det­ta på grund av den pan­de­mi som fort­farande pågår.

Förståelsen för att vi tvin­gats stäl­la in har var­it stor, men vi förstår givetvis ock­så den besvikelse som finns hos mån­ga av löparna.

Efter det inställda Göteborgsvarvet 2020 var längtan efter årets upplaga stor, såväl från löparna som oss som arrangör. Dialogen under våren och sommaren med bland andra Folkhälsomyndigheten, Polisen, sjukvården och Göteborgs stad har också varit god och alla har arbetat för att såväl Göteborgsvarvet som övriga lopp under Höstveckan skulle kunna arrangeras under säkra former.

Tyvärr har smittspridningen ökat i regionen de senaste veckorna och efter samråd med berörda myndigheter var vi tvungna att fatta beslutet om att ställa in samtliga lopp. Beslutet togs med hänsyn till nuvarande restriktioner, den senaste tidens negativa utveckling av smittläget samt deltagarnas säkerhet och hälsa.

Det är oerhört ledsamt att vi till slut tvingades fatta det här beslutet. Vi som arrangör har dock ett samhällsansvar och vi kan inte arrangera våra evenemang om det inte finns möjlighet att anordna dem på ett säkert sätt. Vi har in i det längsta arbetat för och hoppats på ett genomförande av Göteborgsvarvet och övriga lopp, men så snart det stod klart att ett säkert genomförande inte var möjligt tog vi beslutet att ställa in loppen. Vi har verkligen gjort allt vi kunnat för att arrangera loppen och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att återbygga förtroendet och skapa värde för våra löpare i framtiden.

Vi är oerhört tacksamma för den förståelse vi fått från såväl löpare som partners för beslutet. Samtidigt förstår vi att många löpare är besvikna över att de fysiska loppen inte blir av. Det är en lika stor besvikelse för oss som arrangör och vi arbetar för att mildra effekterna av det beslut som vi var tvungna att fatta.

Vi förstår att vårt beslut om att inte betala tillbaka anmälningsavgifterna väcker reaktioner från löpare. Hade vi haft den möjligheten hade vi inte velat annat än att göra det. På grund av den hårt pressade ekonomiska situation vi befinner oss i har vi tyvärr ingen möjlighet att betala tillbaka anmälningsavgifterna utan att riskera dels förbundet och loppens överlevnad, och dels överlevnaden för friidrotten i regionen. Allt överskott från Göteborgsvarvet och övriga lopp går till föreningarna i regionen och en återbetalning av anmälningsavgifterna skulle riskera att kraftigt försämra förutsättningarna för alla barn och ungdomar som utövar friidrott.

Många har också ifrågasatt att beskedet att ställa in kom så sent. Vi har förståelse för att många tycker det, men vi har också varit ålagda att göra allt vi kunnat för att arrangera. Vi har under flera månader arbetat med olika alternativa scenarier, allt för att säkerställa ett möjligt genomförande. Att ställa in var det sista vi ville göra, men vi blev nödgade att göra det sett till den negativa utvecklingen av smittspridningen i regionen.

Vårt huvudsakliga fokus är nu att hitta möjligheter att bygga upp löparfesten igen tillsammans med deltagarna och våra partners, återvinna förtroendet och säkra framtiden för friidrotten i Göteborg.

2021-08-27

← Alla nyheter