Varvetveck­an gener­erar hun­dratals miljon­er kro­nor till samhället

Den tur­is­tekonomiska omsät­tnin­gen ökade med 215 miljon­er kro­nor, tota­la skat­te­ef­fek­ten var över 100 miljon­er kro­nor och folkhäl­so­ef­fek­ter­na värderas till 460 miljon­er kro­nor. Det vis­ar Upplevel­se­in­sti­tutets utvärder­ing av Varvetveck­an 2023.

– Det är fantastiska siffror på de stora effekterna på turistnäringen och folkhälsan som Varvetveckan bidrar till och det visar att det hårda arbete vi lägger ner är värt så mycket för så många, säger Eva-Lena Frick, förbundschef på Göteborgs Friidrottsförbund.

Att Göteborgsvarvet betyder mycket för Göteborg är inget nytt. Engagemanget hos stadens invånare är stort och förra året följde till exempel mer än en fjärdedel av invånarna något av loppen under Varvetveckan som publik under minst 15 minuter, det visar en undersökning som Upplevelseinstitutet har gjort.

Syftet med undersökningen har bland annat varit att mäta Varvetveckans samhällsnyttovärde, men också att mäta mer specifikt vad evenemanget betyder för folkhälsan. Deltagare, publik, partners och invånare i Göteborg har medverkat.

– Göteborgsvarvet och dess dotterlopp genererar oerhört mycket för samhället, både ekonomiskt till föreningarna men också till staden och regionen i form av turism och ökad konsumtion. Men framför allt visar undersökningen också de positiva effekter det ger på folkhälsan. På det hela taget kan man säga att Göteborgsvarvet är en sund investering för hela samhället, säger Eva-Lena Frick som är förbundschef på Göteborgs Friidrottsförbund.

Undersökningen som Upplevelseinstitutet gjort visar att den turistekonomiska omsättningen ökade med 215,7 miljoner under Varvetveckan i fjol. Det motsvarar en total skatteeffekt på cirka 108 miljoner kronor totalt, varav 101 miljoner kronor till Göteborgs kommun.

Än mer uppskattas de förväntade folkhälsoeffekterna från Varvetveckan och kommande tolv månader vara värda, enligt studien som Upplevelseinstitutet gjort tillsammans med Idrottsekonomiskt centrum i Lund (IEC). Beräkningarna av de olika effekterna har gjorts genom de sjukvårdskostnader som varje år finns i Sverige, kostnaderna för Försäkringskassan och arbetsnärvaron som bidrar till BNP.

Resultatet av deltagarnas träning gör att effekterna per individ kan översättas till cirka en dag mindre på vårdcentral per år, en dag mindre sjukskrivning per år och därmed en dag mer arbete per år. Bara det betyder totalt ungefär 110 miljoner kronor mindre i sjukvårdskostnader och cirka 70 miljoner kronor mindre i kostnader till Försäkringskassan. BNP-tillskottet beräknas till cirka 280 miljoner kronor.

Hela rapporten från Upplevelseinstitutet finns att läsa här.

DELTAGARE VARVETVECKAN 2023

• 61 808 person var anmälda till något av loppen, av dessa kom 80 procent till start (49 212).

• Av de startande var kom 68 procent (cirka 33 500) från andra kommuner än Göteborg.

• Den genomsnittliga turisten kom i resesällskap om 3,7 personer, av vilka 2,5 deltog i något av loppen och 1,2 var medföljande.

• 34 procent av turisterna övernattade kommersiellt, 21 procent övernattade icke-kommersiellt och 45 procent bodde inte kvar i Göteborg över natten.

• Den genomsnittliga dagspendlaren spenderade cirka 315 kronor, medan övernattare spenderade cirka 1 591 kronor per dygn på logi, restaurang, shopping och souvenirer.

PUBLIK VARVETVECKAN 2023

• 55 procent av den publik som ej deltog själva i något lopp dagspendlade, 28 procent bodde över kommersiellt och 17 procent icke-kommersiellt.

• De övernattande turisterna stannade i Göteborgsregionen i snitt 2,4 dagar och 1,7 nätter, de dagspendlande turisterna besökte evenemanget i snitt 1,2 dagar.

• Den genomsnittliga dagspendlaren spenderade cirka 355 kronor, medan övernattare spenderade cirka 1 548 kronor per dygn på logi, restaurang, shopping och souvenirer.

• 72 procent av den publik som ej deltog själva i loppet reste till Göteborg med bil, 23 procent med tåg, 9 procent med buss och 2 procent med flyg.

PARTNERS VARVETVECKAN 2023

• Partners till Göteborgsvarvet förfogade över cirka 2 900 startplatser av de 49 212 som kom till start. 18 procent (cirka 530) av dessa var turister, övriga boende i Göteborgs kommun. Partners spenderade cirka 3,7 miljoner kronor på personal och gäster, varav cirka 666 000 kronor på turister.

TURISTEKONOMISK OMSÄTTNING

• Cirka 271 000 personer var en del av Varvetveckan 2023, av vilka 49 212 deltog i något av loppen och cirka 234 000 var publik (cirka 12 000 personer ingick i båda grupperna).

• Cirka 61 procent av (cirka 165 000) kom från Göteborg medan cirka 39 procent (cirka 106 000) var turister.

• Turisterna omsatte cirka 215,7 miljoner kronor i samband med vistelsen, av vilka 202 miljoner kronor omsattes inom Göteborgs kommun och cirka 13,7 miljoner kronor i kringliggande kommuner.

• Den specifika turistnäringen låg på cirka 208,4 miljoner kronor.

• Skatteffekten på de 215,7 miljoner kronor som omsattes kopplat till Varvetveckan låg på 108 miljoner kronor, varav 101 miljoner kronor i Göteborgs kommun. Av dessa 101 miljoner kronor gick cirka 36 miljoner kronor till staten (huvudsakligen moms), 22 miljoner kronor till regionskatt och 43 miljoner kronor i kommunalskatt.

FOLKHÄLSA

• Bland de startande deltagarna värderas folkhälsoeffekterna till 318 miljoner kronor genom sänkta sjukvårdskostnader (73 miljoner kronor), sänkta kostnader till Försäkringskassan (49 miljoner kronor) och minskad arbetsfrånvaro och tillskott av BNP (196 miljoner kronor).

• Bland de anmälda men ej startande deltagarna värderas folkhälsoeffekterna till 78 miljoner kronor genom sänkta sjukvårdskostnader (16 miljoner kronor), sänkta kostnader till Försäkringskassan (13 miljoner kronor) och minskad arbetsfrånvaro och tillskott av BNP (49 miljoner kronor).

• Bland publiken värderas folkhälsoeffekterna till 64 miljoner kronor genom sänkta sjukvårdskostnader (21 miljoner kronor), sänkta kostnader till Försäkringskassan (8 miljoner kronor) och minskad arbetsfrånvaro och tillskott av BNP (35 miljoner kronor).

2024-03-04

← Alla nyheter