Persa på milen!

Varvetmilen

Spring ditt snabbaste millopp! Snabba, flacka banor som sträcker sig över 10 km. Varvetmilen arrangeras på 20 orter runt om i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Vanliga frågor & svar

hero-divider

10 km på flacka, snabba banor!

Varvetmilen arrangeras över hela Sverige från september till april. Ta chansen och gör din bästa tid på milen!
Film/musik: Hans Wikkelsö


Så funkar seedningen

I Göteborgsvarvet startar deltagarna i ett stort antal startgrupper. Det som avgör vilken startgrupp en löpare hamnar i beskrivs i seedningsreglerna. Startgrupperna meddelas anmälda löpare i mitten av april, ta då reda på vilken startgrupp en löpare tillhör genom att söka bland anmälda löpare.

Seedningsregler